Namizno okolje K
Kako ...

...pisati KDE dokumentacijo?
...prevajati grafi�ni uporabni�ki vmesnik (GUI)?
...prevajati dokumentacijo?
...najti vire, ki pomagajo pri procesu prevajanja?
...ukrotiti anonimni CVS in in prevajanje izvorne kode?
...ukrotiti CVSUP in prevajanje izvorne kode?
Kdo...
...dela na katerih prevodih?
...je koordinator prevajanja GUI?
...je koordinator prevajanja dokumentacije?
...je koordinator urednikov dokumentacije?
...je odgovoren za tehni�ne vidike dokumentacije?
...je odgovoren za vsebino tega stre�nika?
...je odgovoren za skripte in tehni�ne stvari na tem stre�niku?
Kje lahko najdem...
...trenutne posnetke vsega, kar je skupina za posamezen jezik �e prevedla?
...seznam le tistih GUI, ki so �e prevedeni?
...seznam le tistih dokumentov, ki so �e prevedni?
...popoln seznam GUI prevodov, ki jih je treba revidirati?
...jezikovno specifi�en seznam tistih GUI prevodov, ki jih je treba revidirati?
...seznam tistih prevodov dokumentacije, ki jih je treba revidirati?
Katera orodja obstajajo...
...za pomo� pri prevajanju GUI?
...za pomo� pri prevajanju dokumentacije?
Dobrodo�li na stre�niku KDE i18n, platformi za prevajalce KDE, pisce, SGML �arovnike in vse, ki so povezani z "i18n" ("internacionalizacijo") in dokumentacijo za KDE.

Dodatek slovenske skupine: Prosim preberite �e stran ki se nahaja na LUGOS-u!

Tu boste na�li vire za prevajanje in delo na dokumentaciji, kot so:

...in mnogo drugih uporabnih stvari.

To stran vzdr�ujeta Thomas Diehl (vsebina) in Tobias Burnus (tehni�na plat). Povratne informacije in prispevki so zelo dobrodo�li.


Stran vzdr�uje Thomas Diehl, prevedel pa jo je Andrej Vernekar. Zadnja osve�itev: 1. junij Prevod: 26. junij 2000